دوسالانه داستان کوتاه نارنج

دوسالانه داستان کوتاه نارنج

جشنواره دوسالانه داستان کوتاه نارنج

درباره ما

دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ «اختتامیه ۲۹ آذر ۱۳۸۶» به همت کارگاه داستان باران، انجمن اهل قلم و حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار شد. داوران اولین دوره این دوسالانه‌ که به صورت استانی و در بخش‌های مختلفی چون دانش‌آموزی، دانشجویی و بزرگسال برگزار شد را ابوتراب خسروی، احمد اکبرپور و بابک طیبی بر عهده داشتند. دبیر نخستین جشنواره نیز سیداحسان شاه‌طاهری بود.
دومین دوره‌ی این جشنواره در سال ۱۳۸۹ «اختتامیه ۲۱ بهمن ۱۳۸۹» برگزار شد. این دوره به صورت منطقه‌ای برگزار و در آن استان‌های خوزستان، هرمزگان و کرمان حضور داشتند. مدیر دومین دوره‌ی جشنواره سناءالدین فرهنگ جهرمی بود و ابوتراب خسروی، محمد کشاورز و سیداحسان شاه‌طاهری داوری آن را بر عهده داشتند.
سومین دوره‌ی این جشنواره در سال ۱۳۹۰ «اختتامیه ۳ آذر ۱۳۹۰» برگزار شد. این بار تمام داستان‌نویسان ایرانی می‌توانستند در این جشنواره شرکت کنند. کارهای اجرایی این دوسالانه برعهده‌ی سناءالدین فرهنگ جهرمی و محمد بادپر بود. احمد آرام، احمد اکبرپور و غلامحسین دهقان نیز کار داوری این دوره را بر عهده گرفته بودند. از دوره بود که قرار شد پس از این جشنواره داستان کوتاه نارنج به صورت دوسالانه برگزار شود.
چهارمین دوره‌ی دوسالانه داستان کوتاه نارنج در سال ۱۳۹۲ «اختتامیه ۲۵ مهر ۹۲» برگزار شد و این بار تمام فارسی زبان دنیا می‌توانستند در آن شرکت کنند. دوسالانه بصورت آزاد برگزار شد. مدیر اجرایی این دوره محمد بادپر بود.«به جهت کار حرفه‌ای و با تصمیم جمعی همه‌ی گروه اجرایی، سناءالدین فرهنگ جهرمی به نمایندگی از همه‌ی اعضا بعنوان دبیر جشنواره معرفی شد». داوران این دوره ندا کاووسی فر، محمد کشاورز، حسن محمودی و بهاء مرشدی بودند. گفتنی است از ۷ کشور خارجی علاوه بر تمام استان‌های کشور به این دوسالانه اثر ارسال شد.
پنجمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج نیز در سال ۱۳۹۴ «اختتامیه ۲۶ آذر ۱۳۹۴» برگزار شد. علوه بر تمام استان‌های کشور از ۹ کشور خارجی نیز داستان به دبیرخانه دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج اثر ارسال شد. مدیر اجرایی این دوره نیز محمد بادپر بود. اما دوباره «به جهت کار حرفه‌ای و با تصمیم جمعی همه‌ی گروه اجرایی، سناءالدین فرهنگ جهرمی به نمایندگی از همه‌ی اعضا بعنوان دبیر جشنواره معرفی شد». داوران این دوره را غلام‌عباس عبدی، حسن محمودی نجف‌آبادی و غلامحسین دهقان بر عهده داشتند.