دوسالانه داستان کوتاه نارنج

دوسالانه داستان کوتاه نارنج

جشنواره دوسالانه داستان کوتاه نارنج

بخش " اسلایدر"

ما در عسرت خوب خوانده‌شدن هستیم

ما در عسرت خوب خوانده‌شدن هستیم

محمد بادپر- گفتگوی تازه‌ی ما اختصاص دارد به نویسنده‌ای كه زمانی منتقدی در مقاله‌ای برایش تیتر زده بود «آدم‌هایی كه كلمه هستند».آن نویسنده...

در ستایش ماه مهر

در ستایش ماه مهر

منصور علیمرادی - عجیب حال و هوایی دارد این اوایل پاییز، بخصوص برای من بیابانی آدم، که هی دم به ساعت دلم گیر پشته‌های «چاهیدر» در جنوب جیرفت...

چراغ من اینجا روشن می‌شود

چراغ من اینجا روشن می‌شود

  محمد بادپر- جمال میرصادقی از آن دست آدم‌هایی است که از گذشته‌های دور تا‌کنون همیشه در عرصه داستان ایران حضور پررنگ داشته است. بودن 60 سال...

صفحه1 از212